Lütfen bekleyiniz... Lütfen Bekleyiniz.

HAVAALANINDA İHRAM VE UMRE NİYETLERİ NASIL YAPILIR ?

Önce Mekke’ye gidilecekse Havaalanında İhram Namazı kılınır. 
İki re’kat kılınacak ihram namazının,  ,
1. rek’atında fatihadan sonra  Kâfirûn (Kul yâ Eyyuhel Kâfirûn),
2. rek’atında İhlâs (Kul hu Vallâhu Ehad) sûreleri okunur. 

Namazdan sonra yada Uçakta Umre’ye NİYET yapılır.

Allahümme innî urîdül umrate fe yessir hâ lî, vetekabbel hâ minnî.

Allahım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum.Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
 
Peşinden üç defa Telbiye okunur.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk.  Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk.  Lâ şerîke lek.

Buyur Allahım buyur !  Emrindeyim buyur !
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!    
Şüphesiz hamd sana mahsustur.
Nimet de senin, Mülk de senindir. Hiçbir ortağın yoktur Senin
 
Telbiye’den sonra Tekbir okunur.

Allahü Ekber, Allahü Ekber.  Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allahü Ekber ve lillahil hamd.

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Tekbir’den sonra Tehlil okunur.

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehul mülkü, Velehul hamd. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur.  O’nun her şeye gücü yeter.

Tehlil’den sonra Tesbih okunur.

Sübhânellâhi, ve’l hamdü lillâhi, Ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah büyüktür.
Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

Tesbih’ten sonra da Salavat-ı Şerîfe okunur.

Allahümme Salli alâ Nebiyyinâ Muhammed. 

Allahım!  Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Salât ve Selam eyle!
 

Her Hakkı Saklıdır © Anadolu Umre Grubu 2020 Utopya Grafik Interactive Creative