Lütfen bekleyiniz... Lütfen Bekleyiniz.

UMRE NASIL YAPILIR ?
 
1- Hareme girilir.
 
2- Iztıba yapılır. (İhram havlusunun sağ ucunu sağ koltuk altından     
   geçirip sol omza atarak, sağ omuz ve sağ kolun açıkta bırakılması)
 
3- Umre tavafına niyet edilir.  (Allah’ım senin rızan için umre tavafı           
     yapmak istiyorum,  onu bana kolaylaştır  ve benden kabul eyle)
 
4- Hacer-ul Esved’in hizasına gelip, Hacer-ul Esved’e dönülerek,
     Eller  omuz  hizasına kadar kaldırıp “Bismillahi Allahu Ekber” diyerek     
     selamlanır.
 
5- Kâbe sola  alınarak, Hatîm’in dışından tavafa başlanır.
 
6- Her şavtta (Hacer-ul Esved’den başlayarak Kâbe’nin etrafında
    bir tur dolaşmak) Rukn-i Yemânî ve Hacer’ul Esved   
    “Bismillahi  Allahu Ekber” diyerek selamlanır.
 
7- Tavaf’ın  İlk üç şavtında Remel yapılır.
    (Kısa adımlarla çalımlı yürümek. Bayanlar Remel yapmazlar)
 
8- Tavaf Yedi Şavtla bitirilir.
 
9-  Açık olan Sağ omuz ihramla kapatılır
 
10- Uygun bir yerde iki rek’at Tavaf Namazı kılınır.
 
11- Tavaf Namazının 1. rek’atın da fatihadan sonra kafirun,                                                       
      2. rek’atta ihlas suresini okunur.(Sünnettir)
 
12- Tavaf namazından sonra dua edilir. Zemzem içilir.
 
13- Hacer-ul Esved selamlanır.
 
14- Sa’y yapmak için Safa tepesine gidilir.
 
15- Kâbe’ye dönüp Tekbir, Tesbih, Salâvat okunur.
 
16- Umre Sa’y’inin niyeti  yapılır. (Allah’ım senin rızan için umre say’i           
       yapmak istiyorum,  onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle)
                                       
17- Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç kez gidilir.
 
18- İki yeşil ışık arasında “Hervele” (Kısa adımlarla canlı ve çalımlı
      yürüme yapılır. Bayanlar Hervele yapmazlar).
 
19- Merve tepesinde dua edilir.
 
20- Saçlar kısaltılıp, tırnaklar kesilerek ihramdan çıkılır
 

Her Hakkı Saklıdır © Anadolu Umre Grubu 2020 Utopya Grafik Interactive Creative